BẢNG GIÁ XE & KHUYẾN MÃI THÁNG 10/2022

XL7 2022

Phiên bản Giá bán lẻ  Giá trị khuyến mãi tháng 10 (Bao gồm VAT)
XL7 2022 599.900.000 10.000.000
  XL7 2022 Sport 609.900.000 10.000.000

Đơn vị: VNĐ

ERTIGA 2022

Phiên bản Giá bán lẻ  (VNĐ) Giá trị khuyến mãi tháng 10 (Bao gồm VAT)
Ertiga Sport 2022 568.900.000 10.000.000

Ertiga MT 2022 499.900.000

Đơn vị giá: VNĐ

CARRY PRO

Phiên bản Giá bán  Giá trị khuyến mãi tháng 10 (Bao gồm VAT)
Carry Pro 318.600.000 20.000.000

Đơn vị giá: VNĐ

CARRY TRUCK 2022

Phiên bản Giá bán lẻ Giá trị khuyến mãi tháng 10 (Bao gồm VAT)
Carry Truck 2022 249.300.000 30.000.000

Đơn vị giá: VNĐ

CARRY BLIND VAN 2022

Phiên bản Giá bán  Giá trị khuyến mãi tháng 10 (Bao gồm VAT)
Carry Blind Van 2022 293.300.000 30.000.000

Đơn vị giá: VNĐ